Všeobecná ambulancia pre deti a dorast - MUDr. Helena Ragasová