MOM - Bernolákova ul. ZM, - vozidlo s prívesom - bolo zrušené.