Celkovým víťazom robotickej súťaže sa stal tím SOšP SQUAD