ZBRAŇOVÁ AMNESTIA SKONČILA - tu sú výsledky za NR kraj