Všeobecná ambulancia pre dospelých - MUDr. Mária Ostatníková