Jaskyna bez kvaplov. V Malej Lehote sprístupnia netypickú jaskynu