Konzultačná a poradenská činnosť s Občianskym združením 2400€