Opatrenia Krízového štábu Mesta Zlaté Moravce ( 16.03.-17.03.2020)