Mestský úrad v Zlatých Moravciach bude opäť ZATVORENÝ