Ministerstvo zdravotníctva: opatrenia krízového štábu (24.03.2020)