Mestská tržnica v ZM otvorená - predajné dni, časy, podmienky