Za čisté a (s)pokojné Chyzerovce - opakujúce sa problémy...