V Zlatých Moravciach sa otvára škola zážitkového učenia.