Revitalizácia parku Janka Kráľa, Zlaté Moravce za 49 tisíc EUR