Zadanie nadlimitnej zákazky vrátane vedenia dokument. za 4200€