Koronavírus nie je dôvodom na neplatenie výživného