Opatrenia v priestoroch mestského štadióna - vojenský stan....