Mestská polícia prichytila pri čine vlamača (článok)