Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania