Stanovisko k vyhradenému nákupnému času pre seniorov 9-11:00