FOTO: Neskutočný neporiadok pri novovybudovaných stojiskách