Bike Park Drozdovo - Otvorenie sezóny 2020 (foto, info...)