Tradičný Zlatomoravecký jarmok 2020 - ZRUŠENÝ (dôvod):