VIDEO: PR1BINA - Naše včelie úle nájdete v Čaradiciach, Kolíňan...