Mesto získalo dotáciu takmer 1 mil € na zriadenie denného stacion..