FOTO: Sťažnosť na mesto ZM - havarijný stav (p.Valachová)