Mestské zastupitežstvo v ZM (25.06.20) - program, materiály, ONLINE