Nenávratný finančný príspevok na opravu 36 bytov zo zdrojov EU