VIDEO: Správy RTVS - Odvolaná kontrolórka sa bude brániť na súde