Projektová dokumentácia na cyklotrasu (1,26km) za 81 360 €