Mestské zastupitežstvo v ZM (24.09.20) - program, materiály...