V základnej škole sa vyskytol pozitívny prípad na COVID-19