Vláda zakazuje - zhromažďovať sa v počte nad 6 osôb, okrem...