Mestský úrad Zlaté Moravce - obmedzený režim / viac info, kontakty: