V obci Hostie bolo spustené bezplatné WIFI / info, mapa, cena....