14. Zasadnutie Mest. zastupit. v ZM / + online video, program, čas...