Fotografka Mária Švarbová v Ráne na eFeMku / záznam / podcast