VIDEO: rozhľadňa Skýcov a skalky na Bralách (8.11.2020)