OPATRENIE KORONA: Prehľad najdôležitejších zmien od 16.11.2020