SKÝCOV - rekonštrukcia strechy na bývalej požiarnej zbrojnici