Zadĺženosť mesta Zlaté Moravce stúpa... tu sú čísla