Prehľad nových opatrení platných od 1.1.2021, 5:00 / + výnimky