Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre vyzýva občanov