Prehľad obsadenosti nemocníc - hospitalizácie - 3.január 2021