Ako riesia situáciu s COVID-19 mestá Zlaté Moravce, Nitra, Vráble...?