Obcania majú byt informovaní o situácií s COVID19 v nasom meste