Fungovanie mestského úradu v ZM od 11.01.2021 – do 24.01.2021