Prehľad obsadenosti nemocníc - hospitalizácie - 9. január 2021