ZMLUVA - odkúpenie starej krcmy od súkromníka za 80 000,-EUR