Všeobecná ambulancia pre dospelých - MUDr. Zuzana Holečková